يادگيري سرمايه ي آينده

مطالب آموزشی و تربیتی ویژه دانش آموزان و دانشجویان

طرح معاون پرورشي

برنامه هاي پرورشي در مدارس مانند ساير برنامه ها بايد متولي و مسئول داشته باشد ومسئوليت هماهنگي و نظارت بر اجراي آنها در درجه اول بر عهده مدير آموزشگاه خواهد بود كه به نيابت او معاون پرورشي مسئوليت ها را عهده دار است در راستاي تحقيق عيني ايده مذكور طرح معاون پرورشي مدرسه تدوين گرديد.

اهداف:

1ـ ارتقاء  و بهبود كيفي برنامه ها و فعاليت پرورشي

2ـ افزايش هماهنگي بين فعاليت هاي پرورشي و ساير بخشهاي آموزش و پرورش در مدرسه و نهادهاي بيرون ازمدرسه

3ـ تحقق مشاركت كليه همكاران به ويژه معلمان در زمينه فعاليت در تربيتي

4ـ بهينه سازي مسئوليت هاي واگذار شده به دانش آموزان

طرح كرامت در دوره ابتدايي

با توجه به وضعيت ذهني عاطفي دانش آموزان زمينه هايي فراهم مي گردد تا گوهر والاي انساني كه خداوند به صورت بالقوه در وجود انسان به وديعه نهاده بالفعل گردد.

اهداف:

1)دروني سازي مفاهيم اعتقادي ، اخلاقي، اجتماعي درجهت رسيدن به كرامت انساني

2)  فراهم سازي زمينه حضور فعال دانش آموزان در توليد و اجراي برنامه هاي تربيتي

3) ايجاد بستري مناسب براي رشد تفكر خلاق دردانش آموزان در توليد و اجراي برنامه‌هاي تربيتي

4) فراهم سازي زمينه‌هاي مشاركت بيشتر معلمان در برنامه‌هاي تربيتي

محتواي طرح كرامت

مجموعه برنامه‌هاي  هر پايه در قالب كتاب راهنماي معلم تحت عنوان واحدهاي كار پرورشي دوره ابتدايي ( طرح كرامت) تدوين شده به گونه اي كه درپايه اول 20 واحد كار در پايه دوم 16 واحد كار در پايه سوم 23 واحد كار در پايه چهارم 21 واحد كار و در پايه پنجم 25 واحد كار ارائه شده است.

واحد كار آشنایي ، خوشبختي ، همت و تلاش، مشاركت ، قناعت، محبوبيت ، بهشتي شدن ، آراستگي ، آداب  معاشرت ، رفع عيب‌ها ، دوستي ، سفر ، عزت نفس، فداكاري ، آزادي ، تفكر ، خلاقيت ، بازگشت ،عدالت ، نيكوكاري ، شرافت، هدايت كه به ترتيب در پايه‌هاي اول تا پنجم درباره هر يك از موارد فوق مطالبي تدوين شده است.

ساعات پرورسي در دوره راهنمايي

لايحه تغيير نظام آموزش و پرورش بر ورود فعاليت هاي پرورشي در متن برنامه رسمي مدارس برنامه هاي پرورشي را به عنوان يك ضرورت تلقي كرده است.

اهداف :

1)   آشنايي با ارزشهاي اساسي از ديدگاه اسلام

2)    آشنايي با مهمترين مشكلات رواني، عاطفي دوره بلوغ و شيوه‌هاي مرتفع ساختن آنها

3)   تقويت  مهارت‌هاي مورد نياز در زمينه هاي تحصیلی  

4)   شناخت استعدادهاي دانش آموزان

5)   ايجاد انگيزه در دانش آموزان به منظور شركت در فعاليت هاي تربيتي

6)  ارايه الگوهايي از شخصيت هاي سياسي، مذهبي جهت تقويت نگرش دانش آموزان به مفاخر ملي و مذهبي كشور خود

عناوين  دروس پرورش عبارتند از : در مسير قرآن  ، فرهنگ مطالعه و پژوهش، دوستي و دوست يابي  بلوغ و نوجواني،‌روابط اجتماعي ، نوجوان و اسوه‌ها.

عدم آمادگي عوامل اجرايي مدارس براي اجراي روش فعال،  منابع مالي براي چاپ كتاب كار دانش آموزان و كمبود نيروي كارشناس و اداري در سطوح اجرايي و ستادي از جمله مشكلات اجراي ساعات پرورشي مدارس راهنمايي است.

واحدهاي پرورشي  در دوره متوسطه

با انديشه ايجاد تحول دربرنامه‌هاي تربيتي  جهت رفع بخشي از  كاستي‌ها و تعادل در فعاليت هاي پرورشي مدارس متوسطه بر اساس رويكرد جديد اقدام به تنظيم فعاليتهايي تحت عنوان «ساعات پرورشي» گرديد.

فعاليت  هاي پرورشي فعاليت‌هايي است كه  به منظور تعميق ، باورهاي ديني، رشد اخلاقي ،تقويت مهارتهاي زندگي  فردي و اجتماعي و رشد استعدادهاي هنري با توجه به علايق دانش آموزي مطابق  با آيين نامه ها و ضوابط مربوط در كليه رشته‌ها به صورت نظري و عملي ارايه مي شود.

عناوين فعاليت هاي پرورشي عبارتند از :

آشنایی  با قوانين اجتماعي / فعاليتهاي گروهي و اجتماعي / آئين  مطالعه و پژوهش/ مهارتهاي زندگي / بهداشت محيط خانواده / قرآن و معارف اسلامي/ مباني تربيت بدني / تحلیل  مسايل اجتماعي و سياسي / هر يك از دروس اجتماعي پرورشي به ميزان يك واحد معادل 2 ساعت در برنامه هفتگي منظور مي گردد و هر دانش آموز در طول 3 سال تحصيلي دوره متوسطه موظف به گذراندن 2 واحد درس پرورشي است .

اهداف :

1)   تعميق باورها در رفتارهاي ديني

2)    تقويت  مهارتهاي اجتماعي زندگي

3)   تقويت مهارت هاي زندگي فردي

شوراي دانش آموزي

شعار اساسي شوراي دانش آموزي اين است كه با اتكاء به شايستگي هاي خود و با برخورداري از راهنمايي هاي اولياء  مدرسه نقشي فعال و موثر درتعيين سرنوشت خود داشته باشد.

اهداف:

1ـ ارج نهادن به شخصيت و كرامت دانش آموزان و تقويت خود باوري و اعتماد به نفس آنان

2ـ استفاده از نقطه نظرات دانش آموزان در امر مختلف  مدرسه

3ـ زمينه سازي براي آموزش و ارتقاء  سطح فرهنگي ،‌اجتماعي و سياسي دانش آموزان براي حضور موثر در عرصه هاي اجتماع

4ـ افزايش انگيزه نقد، پرسشگري، كنجكاوي و تفكر گروهي

شوراي  دانش آموزي براي استمرار فعاليت خود از دو پشتوانه قوي برخوردار است . 1ـ پشتوانه قانوني ( مصوب شهرداريهاي آموزش و پرورش) 2ـ علاقه و انگيزش دانش آموزان

دو پشتوانه فوق آينده روشني را فرا روي اين طرح قرار داده است.

سازمان دانش آموزي

به منظور اعتلاي شخصيت ديني، اخلاقي، عقلاني ، عاطفي ، علمي و اجتماعي دانش آموزان و ايجاد زمينه مشاركت همه جانبه آنها در زمينه هاي اعتقادي ،‌فرهنگي، اجتماعي، سياسي ، ورزشي و هنري سازمان عمومي و غير دولتي با عنوان سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران و بامقررات و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي شود .

اهداف :

1ـ زمينه سازي تعليم و تربيت اسلامي دانش آموزان درابعاد مختلف فردي و اجتماعي

  تقويت روحيه تعاون، نيكوكاري، نوع دوستي و كمك به ديگران و ...

  مشاركت در ارتباط بين المللي و دانش آموزان به ويژه با  دانش آموزان كشورهاي اسلامي

  برنامه ريزي براي استفاده مفيد ازاوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازي آنان براي پذيرش مسئوليت هاي فردي و اجتماعي

وظايف:

1ـبرنامه‌ريزيهاي فعاليت هاي پرورشي دانش آموزان در خارج از مدارس

2ـ پژوهش/ آموزش و مشاوره براي افزايش توانمنديهاي دانش آموزان عضو

3ـ سازمان دهي و هماهنگي براي جلب حمايت ملي و محلي

4ـ شناسايي ،‌جذب و آموزش مربيان واجد صلاحيت و داوطلب

5ـ برگزاري گردهمايي، همايش، جشنواره ، اردو و مسابقات فرهنگي و ورزشي براي اعضا

اساسنامه سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران در 14 ماده و 7 تبصره درجلسه شماره 441 مورخ 21/2/1378 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است .

بهداشت و تغذيه

بهداشت به معناي بهتر داشتن و بهتر نگاه داشتن مجموعه نگرشها ، روشها ،‌مهارت ها و اقداماتي است كه به منظور حفظ، ارتقاء و تأمين سطح سلامت هر فرد صورت مي گيرد .

بررسي مسايل بهداشتي دانش آموزان و كاركنان مدارس و تدوين برنامه اي خاص به منظور حل مسايل فوق و تأمين  و ارتقاي سلامت و بهداشت  داراي اهميت خاصي است و به دلايل زير داراي اولويت ويژه‌اي هستند.

1ـ بخش عظيمي از جمعيت كشور را دانش آموزان تشكيل مي دهند.

2ـ جوانترين گروه جمعيتي جامعه هستند .

  قابل دسترس ترين گروه هاي جمعيتي جامعه هستند.

  در سن فراگيري مي باشند و قادرند آموزشهاي بهداشتي را به خوبي بياموزند.

5ـ در مناسبترين شرايط سني براي ايجاد  روحيه همكاري و مشاركت مي باشند.

ايمني وبهداشت محيط مدارس  شامل رنگ، نور، صدا ، ميز و نيمكت، سرويسهاي بهداشتي، بوفه ، كلاس ،‌معاينات بهداشتي و بررسي بيماريهاي شايع در مدارس ، حوادث و ايمني، ناشي از ترافيك، محيط خانه، محيط مدرسه ، تغذيه و بهداشت مواد غذايي از جمله مطالب مهم اين حوزه هستند.

 از جمله طرح و برنامه هايي كه درزمينه بهداشت  و تغذيه درمدارس صورت گرفته است. مي توان به موارد زير اشاره كرد: طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي كشور،  طرح معلم بهداشتيار ، طرح آموزش  مهارت هاي زندگي، طرح روان بهداشتيار ، طرح لوله كشي صابون مايع در مدارس كشور ، برنامه بهداشتياران مدارس.

فعاليت هاي تربيت بدني دختران و پسران

تربيت بدني بخشي از آموزش و پرورش عمومي است  ، تربيت بدني مانند دروس ديگر بخشي از برنامه آموزشي است  .

اهداف :

هدفهاي عمده تربيت بدني عبارتند از هدف توسعه و رشد اندامی ، هدف توسعه و رشد عصب – عضلاني (دروني – حركتي) ، هدف توسعه و رشد تفسيري (حيطه شناختي)‌،‌ هدف توسعه و رشد فردي اجتماعي(‌حيطه عاطفي)

1ـ تربيت بدني موقعيت های  جالبي براي خود  ابرازي در  خلاقيت فراهم مي كند.

2ـ تربيت بدني  فرصت هاي خوبي براي آموزش وتمرين مديريت و رهبري فراهم مي كند.

3ـ تربيت بدني درآموزش فرد به استفاده منطقي از اوقات فراغت سهم به سزايي دارد.

4ـ تربيت بدني يكي از جنبه‌هاي كل فرآيند آموزش و پرورش  است .

5ـ تربيت  بدنی براي بيرون ريختن احساسات و تمرين روحيه ورزشكاري فرصت هاي فراواني فراهم مي آورد .

  تربيت بدني فرصت‌هاي گرانبهايي براي پرورش و تكامل شخصيت و منش دانش آموزان فراهم مي كند.

7ـ تربيت بدني براي رشد مهارت هاي حركتي گسترده وسيعي از فعاليت ها را عرضه  مي دارد.

8ـ تربيت بدني براي رشد و پرورش دستگاههاي بدن فرصت و امكان  فراهم مي آورد.

9ـ تربيت بدني براي رشد ذهني ايجاد فرصت مي كند.

10ـ تربيت بدني براي تأمين تندرستي  و ايجاد عادات سالم فرصت‌هاي ارزنده خلق مي كند.

كانون هاي فرهنگي تربيتي

اساسنامه كانونهاي فرهنگي  تربيتي دانش آموزان مشتمل بر چهار فصل و 16 ماده و 9تبصره در پانصد و سومين  جلسه شورايعالي آموزش و پرورش مورخ 30/11/68 به تصويب رسيده است كانون فرهنگي تربيتي به مركزي اطلاق  مي شود كه براي اجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي فرهنگي ادبي ، هنري،‌ ورزشي، اجتماعي ، علمي و مهارتي در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي نوجوانان و جوانان  دانش آموز به ويژه دوره‌هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه در سراسر كشور تشكيل مي گردد.

اهداف:

1ـ تأمين اوقات فراغت دانش آموزان به منظور رشد و شكوفايي استعدادهاي معنوي،‌فكري ، جسمي و عاطفي آنان .

2ـ استمرار، سازماندهي، تثبيت و تكميل فعاليت‌هاي پرورشي در خارج از آموزشگاه

  پرورش و تقويت بنيادهاي فكري و روحيه تعاون و اخوت ديني و ايجاد همبستگي بين دانش آموزان

برنامه‌ها:

كانونهاي فرهنگي تربيتي برنامه‌هاي خود را تحت چهار عنوان تنظيم نموده است :

1ـ برنامه جوانه‌ها (دوره آموزشي) 2ـ برنامه انجمنهاي مديران نوجوان 3ـ برنامه‌ انجمنهاي رهبران جوان 4ـ برنامه‌هاي عمومي و كلي

ستاد اقامه نماز جماعت

ستاد اقامه نماز سعي دارد در جهت تحقق رهنمودهاي قرآن كريم و معصومان پاك و بنيانگذار  جمهوری اسلامی و با  مشاركت دستگاههاي ذيربط و باتوجه به خصوصيت ذهني و شخصيتي كودكان ، نوجوانان و جوانان دانش آموز و نيز با توجه به خصلت هاي همرأيي و فطرت پاك و با تشويق و ترغيب آنان را پيش از پيش در جهت معارف ديني به ويژه نماز قرار دهد .

راهبردها:

ـ ايجاد فضاي مناسب براي اقامه نماز  در كليه مدارس کشور

ـ برنامه ريزي جهت سير مطالعاتي براي مديران ، مسلمان و مربيان مدارس

ـ تهيه روزنامه ديواري ويژه نماز و معارف اسلامي

ـ چاپ كتب مناسب در ارتباط با مسايل مختلف نماز و تشويق مؤلفان و ناشران

ـ انجام پژوهشهايي لازم در زمينه نماز

ـ برگزاري دوره‌هاي توجيهي و آموزش ضمن خدمت  براي عوامل اجرايي مدارس

ـ برگزاري مراسم جشن تكليف دختران پايه سوم ابتدايي و پسران مقطع راهنمايي

ـ  برنامه‌ريزي به منظور بهسازي ، پاكسازي، نگهداري و ايجاد نمازخانه هاي مدارس

ـ برنامه ريزي جهت تأمين ائمه جماعت مدارس

ـ  پخش اذان از بلندگوهاي مدارس

ـ شركت دادن دانش آموزان در انجام امور فعاليت‌هاي نماز

ـ برگزاري مسابقات احاديث

ـ برگزاري اردوهاي مناسب  و مسابقات ويژه  فرهنگی   و هنري براي دانش آموزان .

ـ بازديد و ارزيابي از فعاليت‌هاي اقامه نماز در مدارس

ـ و....

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام فروردین ۱۳۸۷ساعت 7:20  توسط احمد عباس پور   | 

مقدمه

این نوع از مشاوره اختصاص به دانش آموزان مدارس و دانشجویان دارد. که برای کمک و راهنمایی آنها در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دوره دبیرستان ، انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی ، اطلاع از مقررات و شرایط و قوانین مدرسه یا دانشگاه و یا هر مساله و مشکلی که در محیط تحصیل برای آنها ممکن است پیش بیاید دارد. رفع این نوع مسائل یا مشکلات به عهده مشاوران تحصیلی است.

تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران

مشاوره تحصیلی قبل از پیروزی انقلاب

در ایران مساله راهنمایی و مشاوره و تهیه مقدمات آن بین سالهای 1337 تا 1350 شروع شد و جریان پیدا کرد. از سالهای 1337 با برگزاری سمینارهای متعددی طرح مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش مطرح شد و نیز تربیت نیروی مشاوره در دانشگاهها و تهیه ابزار کار مشاوران ، دوره‌های کارآموزی ضمن خدمت ، تهیه وظایف و طرح و جاانداختن آن از جمله اقدامات بعدی در این دوره بوده است. برای پیشرفت و گسترش این طرح اقدامات متعددی انجام شد. دوره‌هایی ترتیب داده شد تا دست اندرکاران تعلیم و تربیت با برنامه راهنمایی آشنا شوند. اعزام مشاوران به مدارس ، تهیه مقالات و بروشورهای مختلف ، تهیه پرونده‌های تحصیلی و تربیتی ، تهیه پرسشنامه‌های مختلف و ایجاد مراکز مشاوره و راهنمایی در برخی از مراکز استانها از جمله اقداماتی است که در این دوره به عمل آمد.

در سالهای 1337 و 1338 کنفرانسهایی که در مشهد و آبادان تشکیل یافتند لزوم راهنمایی در مدارس را تاکید کردند. تا اینکه در سالهای 1344 و 1345 در دانشسرای عالی تهران درس مشاوره و راهنمایی جزء دروس رسمی قرار گرفت. از مهر ماه 1350 که اولین کلاس دوره راهنمایی تحصیلی تشکیل شد تا 22 بهمن 1357 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در زمینه اجرای برنامه راهنمایی ، فعالیتهای زیادی صورت گرفت که آشنا ساختن والدین و مربیان و دانش آموزان با برنامه‌های مشاوره و راهنمایی به اعزام مشاورین به مدارس ، تهیه پرونده تحصیلی ، تست و اجرای آنها از آن جمله می‌باشد.

مشاوره تحصیلی بعد از پیروزی انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامه راهنمایی با توجه به اهداف جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن سیستم معلم - مشاور بود که هم به تدریس و هم به مشاوره می‌پرداختند. پس مدتی برای تهیه هدفهای هماهنگ با اهداف انقلاب برنامه راهنمایی و مراکز مشاوره حذف و تحلیل گردید. و به جای آن طرح مربیان پرورشی با عنوان متولیان انقلاب در مدارس طرح ریزی و اجرا شد. این طرح به تدریج مسئولان را متوجه نیاز به مشاوره و راهنمایی در مدارس نمود. تا اینکه در سال 1364 هسته‌های مشاوره و راهنمایی مجددا در مناطق آموزش و پرورش تاسیس گردید. در حال حاضر برنامه‌های مشاوره‌ای مدارس به سمت تخصصی شدن و خدمات مشاوره‌ای سوق داده شده است و طرحهایی چون "طرح احیا نقش مشاوره‌ای معلمان" در حال اجرا است.

مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته و راهنمایی شغلی

در این زمینه مشاور به دانش آموز کمک می‌کند با اطلاع از ویژگیها و شرایط خود ، رشته‌ها و شرایط جامعه تصمیم مناسبی در مورد انتخاب رشته تحصیلی‌اش اتخاذ کند. چنین فرایندی چه در سال اول دبیرستان و برای انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسط صورت بگیرد و چه برای انتخاب رشته دانشگاهی تفاوت چندانی نمی‌کند. آشنایی مشاور با ویژگیها و مقررات موجود مربوط به هر دوره (متوسط یا دانشگاهی) بسیار حائز اهمیت است. مشاور تلاش می‌کند علاوه بر اینکه مراجع را از جنبه‌های مختلف هوشی ، استعداد و علایق شناسایی کند بلکه این شناخت را با شناختهای خود دانش آموز درهم می‌آمیزد و با در نظر گرفتن مقررات بیرونی و شرایط ویژه جامعه اقدام به تصمیم گیری کنند.

ویژگیهای خود دانش آموز که باید شناسایی شوند عبارتند از: میزان بهره هوشی ، نمرات تحصیلی او ، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف ، بررسی علایق و استعدادهای او در زمینه رشته‌ها و مشاغل. برای اینکار گاهی مشاور از آزمونهایی چون تست هوش ، آزمون رغبت سنج و آزمونهای سنجش استعداد کمک می‌گیرد. از سوی دیگر باید دانش آموز شناخت کاملی نیز از خود رشته تحصیلی بدست آورد. اینکه چه دروسی در آن مطالعه می‌شوند، آینده شغلی آن چیست؟ و ... .

مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی

برخی از دانش آموزان ممکن است دچار افت تحصیلی شوند. برخی از این دانش آموزان خود به مشاوره تحصیلی مراجع می‌کنند و برخی توسط مسئولین مدرسه به مشاور مدرسه معرفی می‌شوند. در هر حال مشاور تحصیلی به بررسی عمل مختلف افت تحصیلی می‌پردازد. برای بررسی احتمال وجود عمل خانوادگی از خود دانش آموز و خانواده او کمک می‌گیرد. عوامل مدرسه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین به بررسی سلامت جسمی و روانی دانش آموز می‌پردازد.

شناخت و پیدا کردن علت افت تحصیلی در گام اول قرار دارد. بعد از پیدا کردن علت ، مشاور به کمک دانش آموز و در صورت لزوم خانواده او و مسئولین مدرسه به رفع آن علت اقدام می‌کنند. یا اینکه راهنماییهایی به دانش آموزان برای رفع علت ارائه می‌شود و پیشرفت او مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از جمله این راهنمایی شامل شیوه افزایش انگیزش دانش آموز ، آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه ، آموزش شیوه‌های مواجهه با تغییرات اساسی و غیره خواهد بود.

مشاوره تحصیلی در زمینه آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه و روشهای بهسازی حافظه

برخی از دانش آموزان با وجود اینکه افت تحصیلی نشان نمی‌دهند، اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه و روشهای بهسازی حافظه داشته باشند. آموزش چنین روشهایی می‌تواند به جلوگیری از اتلاف وقت دانش آموز و بالا بردن بهره وری او کمک کند. برنامه ریزی برای مطالعه ، رعایت اصول یادگیری در برنامه ریزی برای مطالعه ، رعایت ویژگیهای حافظه‌های مختلف می‌تواند به دانش آموز کمک کند تا روش مطالعه صحیحی داشته باشد و نتیجه بهتری کسب نماید.

مشاوره تحصیلی در زمینه کاهش اضطراب امتحان

اغلب افراد در جلسه امتحان و یا قبل از آن درجاتی از اضطراب را دارا هستند. داشتن مقداری اضطراب در شرایط امتحانی کاملا طبیعی و گاهی حتی ضروریست. چون موجب بالا نگه داشته شدن سطح انگیختگی فرد شده و عملکرد او را بهبود می‌بخشد. اما در صورتیکه میزان این اضطراب از حد طبیعی بالا برود باعث مختل شدن عملکرد فرد خواهد شد. بنابراین مشاور تحصیلی تلاش می‌کنند با آموزش شیوه صحیح مطالعه ، بالا بردن کارآیی حافظه و استفاده بهینه از زمان ، دانش آموز اطمینان و یقین نسبت به خود پیدا کند.

به عبارتی تلاش می‌کند اعتماد به نفس او را بالا ببرد تا از پیدا شدن افکاری که باعث اضطراب در او می‌شوند جلوگیری کند. چنین دانش آموزانی افکاری از این قبیل دارند. نمره کمی خواهم گرفت، خوب نخوانده‌ام، همیشه شکست می‌خورم و ... . مشاوره تحصیلی کمک می‌کند تا دانش آموز با تسلط بیشتری به مطالب مورد نظر سر جلسه امتحان حاضر شود و علاوه بر این به خود اعتماد به نفس داشته باشد. همچنین ممکن است روشهای اختصاصی مثل آموزش روشهای آرامش ورزی مورد استفاده قرار بگیرید. در صورت حاد بودن میزان اضطراب دانش آموز به مراکز اختصاصی‌تر ارجاع داده می‌شود.

شرایط انجام مشاوره تحصیلی

شرایط لازم برای انجام مشاوره تحصیلی همانند سایر مشاوره‌هاست. معمولا در مدارس اتاقی با عنوان اتاق مشاوره وجود دارد. دانش آموزان می‌تواند به صورت مستقیم یا از طریق صندوق مشاوره با مشاور ارتباط برقرار کنند. پاسخهای خود را نیز می‌توانند بطور مستقیم از مشاور دریافت کنند یا به صورت ناشناس در بولتن مشاوره مطالعه کنند.

 

مباحث مرتبط با عنوان

·         انتخاب رشته

·         افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن

·         اضطراب امتحان و راههای کاهش آن

·         انواع حافظه

·         آزمونهای سنجش استعداد

·         بهسازی حافظه

·         تیز هوشان

·         پیشرفت تحصیلی

·         دانش آموزان استثنایی

·         روانشناسی مشاوره

·         روشهای مطالعه

·         ضرورت مشاوره تحصیلی

·         مشاوره تحصیلی

·         مشاوره شغلی

·         هوش و استعداد

·         یادگیری

مقدمه

نیاز انسان به راهنمایی و مشورت با دیگران در تصمیم گیری ، انتخاب و بکار گیری راه حلهای مناسب در زندگی بر کسی پوشیده نیست. خصوصا در سنینی که فرد ناچار به انجام انتخابهای مهمی است. مسلما چنین مشاوره‌ها و راهنماییهایی کمک شایان توجهی در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از خطا رفتن راهها و تصمیمات انتخابی جلوگیری خواهد نمود. بیشتر عدم موفقیتها ، شکست و در نیمه راه ماندنها ، ناشی از عدم داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع و انجام انتخابهای نادرست است. از اینرو چنانچه انجام مشاوره در زمینه‌های مختلف مثل مشاوره ازدواج ، مشاوره در شرایط بحرانی ، مشاوره شغلی و غیره اهمیت دارد در زمینه تحصیلی نیز حائز اهمیت فراوان است.

ضرورت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان

مشاوره تحصیلی به دانش آموزان کمک می‌کند ویژگیها و استعدادهای خود را بهتر بشناسند و به شرایط و خصوصیاتی که یا توجهی به آنها نداشته‌اند و یا میزان توجه به آنها کمتر بوده است با دقت بیشتری نگاه کنند. علاوه بر این اطلاعات آنها را در زمینه‌های مختلف تحصیلی بالاتر بوده و در صورت وجود نواقصی در عملکردشان آنها را شناسایی کرده و راه حلهایی برای رفع نواقص ارائه می‌کند. به این ترتیب دانش آموزان می‌توانند عملکرد بهتری نسبت به قبل در زمینه درسی داشته باشند انتخابهای مفیدی انجام دهند و اشکالات احتمالی را رفع نمایند.

ضرورت مشاوره تحصیلی برای والدین

در امر تحصیل فرزندان ، خانواده و والدین نقش بسزایی دارند. بطوریکه عامل خانواده از عوامل مهم در زمینه پیشرفت تحصیلی دانش آموز یا وقوع افت تحصیلی است. انگیزه‌ها و علایق تحصیلی دانش آموز در خانواده شکل می‌گیرد و به آن جهت داده می‌شود و مسیری برای هدایت آن فراهم می‌شود. خانواده سرعت دانش آموز را در رسیدن به اهداف تحصیلی تنظیم می‌کند. خانواده‌های بدون انگیزه ، بدون اطلاع و غیر فعال موجب کاهش سرعت دانش آموزان بااستعداد می‌شوند. از اینرو در فرآیند مشاوره تحصیلی ، لزوم انجام مشاوره با والدین ضرورت و اهمیت خاصی پیدا می‌کند. از اینرو لازم به نظر می‌رسد والدین و بطور کلی خانواده نیز اطلاعات کافی از ویژگیها و استعدادهای فرزندان خود کسب نمایند، اطلاعات بیشتری در زمینه‌های تحصیلی کسب کنند و کمکها و یاریهای مفیدی برای فرزندان دانش آموز خود فراهم کنند.

ضرورت مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته مشاغل

گاه انتخابهایی که دانش آموزان در زمینه رشته‌ها و مشاغل انجام می‌دهند عاری از هر گونه دلیل منطقی و اطلاعات مناسب است. معیارهایی که دانش آموزان در چنین مواردی برای انتخابهای خود برمی‌گزینند ملاکهایی کاذب و نامناسب است. مثل انتخاب رشته ریاضی فیزیک به خاطر وجهه اجتماعی آن ، یا به خاطر چشم هم چشمی و یا به خاطر دنباله روی از یک دوست و یا همراه با او بودن در طول تحصیل. چنین انتخابهایی به احتمال بیشتری محکوم به شکست خواهند بود. شکست یا در مرحله سالهای دبیرستان به صورت کاهش در نمرات ، عدم موفقیت در کنکور و در سنین بالاتر در انتخاب رشته در زمینه انتخاب رشته تحصیلی. مشاوره از آن جهت ضرورت می‌یابد که اهمیت چنین انتخابهایی به دانش آموز گوشزد شود تا او ملاکهای مناسبی برای تصمیمهای خود اتخاذ کند و از احتمال شکست خود در آینده پیشگیری نماید.

ضرورت مشاوره تحصیلی در زمینه جلوگیری از افت تحصیلی

برخی از دانش آموزان به خاطر شرایط ویژه‌ای که دارند بیشتر در معرض افت تحصیلی هستند و برخی از آنها افتان و خیزان تجربههایی از افت تحصیلی داشته‌اند. برخی از علل افت تحصیلی این دانش آموزان به عوامل بیرونی مثل خانواده ، مدرسه و ... مربوط می‌شود. و برخی از علل ، علل فردی هستند مثل انگیزه خود دانش آموز ، روشهای مطالعه و برنامه ریزی، علایق و استعدادها و غیره. مشاوره تحصیلی برای این دسته از دانش آموزان اهمیت بسزایی دارد. در جریان مشاوره تحصیلی به این دانش آموزان کمک می‌شود علت افتها و شکستهای خود را بشناسند و با راهکارهایی آشنا شوند که به آنها در رفع آن علتها و یا کاهش تاثیر آنها در مسائل تحصیلیشان کمک می‌کنند. انجام چنین مشاوره‌هایی می‌تواند با احیای نیروهای بالقوه فرد او را در تمام مسیر تحصیلی‌اش همراهی کند.

ضرورت مشاوره تحصیلی در زمینه سرعت بخشیدن به فرآیند تحصیل و مطالعه

برخی دانش آموزان و خانواده‌های آنها مایلند عملکرد بهینه خود را در زمینه تحصیل بهبود بخشند. این دانش آموزان ممکن است دانش آموزانی متوسط و یا بالا باشند. به هر حال تمایل دارند روشهایی را بیاموزند و اطلاعاتی مناسب ، مفید و عملی کسب کنند که کارآیی آنها را در زمینه تحصیل بالا ببرد. مشاوره تحصیلی چنین راهکارهایی را برای افراد فراهم می‌سازد. و بر احتمال موفقیت آنها در سطح پیشرفته‌تر می‌افزاید.

ضرورت مشاوره تحصیلی برای تشخیص و هدایت دانش آموزان استثنایی

درصد کمی از دانش آموزان در گروه دانش آموزان استثنائی قرار دارند. از لحاظ علمی دانش آموزان استثنایی شامل دانش آموزانی می‌باشند که معلولیتهایی در زمینه‌های مختلف جسمی مثل شنوایی ، بینایی و یا هوشی دارند. لزوم مشاوره تحصیلی برای این دسته از دانش آموزان نیز به وفور احساس می‌شود. به این دلیل که آنها و خانواده‌های آنها نیازمند اطلاعات بیشتری در ارتباط با آینده تحصیلی و شغلی آنها هستند. در مورد این دسته از دانش آموزان نیز با بررسی تواناییهای آنها در مورد شغل و تحصیلات آنها تصمیماتی اتخاذ می‌شود. چنین دانش آموزانی با توجه به ضرورت اینکه زودتر از بقیه دانش آموزان باید حرفه و مهارتی را بیاموزند احتیاج مبرمی به مشاوره تحصیلی دارند.

ضرورت مشاوره تحصیلی برای دانش آموزان تیز هوش و نابغه

این دسته از دانش آموزان ، قشر پرنیرو و قابل توجهی برای دست اندرکاران تعلیم و تربیت و جامعه هستند. سرمایه گذاری و استفاده از انواع خدمات مشاوره‌ای در کنار سایر امکاناتی که برای آنها در مدارس ویژه فراهم می‌آید ضرورت دارد. از دست رفتن چنین نیروهایی به خاطر انتخابها و تصمیمات نادرست زیانهای قابل توجهی به بار خواهد آورد.

مباحث مرتبط با عنوان

·         انتخاب رشته

·         افت تحصیلی و عوامل موثر بر آن

·         تیز هوشان

·         پیشرفت تحصیلی

·         دانش آموزان استثنایی

·         روانشناسی مشاوره

·         روشهای مطالعه

·         مشاوره تحصیلی

·         هوش و استعداد

تاریخچه مشاوره شغلی

در گذشته انتخاب مشاغل توسط افراد بسیار متفاوت‌تر از شرایط کنونی بوده است. جوانان خانواده معمولا مشاغل و حرفه خود را به صورت موروثی از پدران خود دریافت می‌کردند و در نتیجه مشاوره شغلی چندان مفهوم و اهمیتی برای آنان نداشت. اما با شروع پیچیده‌تر شدن جوامع ، گسترش یافتن حرفه‌ها و مشاغل متعدد ، تخصصی‌تر شدن حرفه‌ها و احساس نیاز به همخوانی بین توانایی فرد و نوع حرفه ، نیاز مراکز صنعتی و ... به افراد ماهر ، افزایش بی‌رویه جمعیت جوان کشورها و افزایش دانش آموزان و ... زمینه و احساس نیاز بوجود فرآیندی با عنوان راهنمایی شغلی را فراهم ساخت.

بطور کلی آغاز کلی فرآیند مشاوره با کارهای فرانک پارسونز در سالهای 1907 تا 1908 که او را پدر راهنمایی شغلی و حرفه‌ای می دانند در شهر بستون آمریکا بود. البته قبل از پارسونز نیز فعالیتهای پراکنده‌ای در زمینه راهنمایی شغلی و سایر مشاوره‌ها بطور غیر رسمی و بخصوص در مدارس انجام می‌گرفت. پارسونز یک مرکز راهنمایی حرفه‌ای تأسیس کرد. به دنبال آن اولین مجله حرفه‌ای یعنی بولتن حرفه‌ای در سال 1915 میلادی انتشار یافت. در سال 1917 میلادی شرکت فعالانه آمریکا در جنگ جهانی اول ایجاب نمود که آن کشور افراد متخصص را در زمینه‌های گوناگون تربیت و به میدانهای جنگ روانه کند. در آن زمان بالا بودن هوش به عنوان اولین ویژگی برای انتخاب افراد مورد نظر بکار گرفته شد.

در ایران شروع به کار مشاوره به صورت مقدماتی به سالهای 1337 تا 1350 بر می‌گردد که رفته رفته کاملتر شده است. تربیت مشاوران و اعزام آنان به مدارس راهنمایی تحصیلی ، تهیه بروشورهای شغلی و استفاده از فعالیتهای مختلف جهت آشنا سازی دانش آموزان به ویژگیهای خود و مشاغل ، از جمله کارهای انجام گرفته در این زمینه بوده است. علاوه بر اینکه بر اساس اهداف مشاوره شغلی بازپروریهای شغلی و دوره‌های ضمن خدمت برای مشاغل مختلف بوجود آمد، که طی آنها تلاش می‌شد کارآیی و توانایی افراد مشغول در حرفه‌های مختلف را بالا ببرند.

اهمیت مشاوره شغلی

شغل و حرفه فرد از آنجایی که بخش عمده‌ای از زندگی او را به خود اختصاص می‌دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار خویش و درگیر حرفه خویش می‌گذراند، اهمیت بسزایی دارد. چنین شرایطی اگر چنانچه با شرایط و تواناییها و علایق فرد همخوانی نداشته باشد، به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید. تحقیقات نشان می‌دهد عدم رضایت شغلی یکی از مهمترین مشکلات استرس‌زا در زندگی فرد است که می‌تواند جنبه‌های دیگر زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد.

به عنوان مثال فرض کنید فردی را که به شغل خود علاقمند نیست یا تواناییهای لازم برای انجام آن را بطور مفید ندارد‌، خستگی او مسلما بیشتر از فردی خواهد بود که با رضایت و لذت کامل آن شغل را انجام می‌دهد. فرد اول با دامنه‌ای از استرس و خستگی شدید وارد منزل می‌شود و میزان تحمل و مقاومت او در برابر جنبه‌های مختلف زندگی پایینتر از فرد دوم خواهد بود که شغل خود را کامروابخش تلقی می‌کند. علاوه بر تأثیرات فردی مشاوره شغلی ، تأثیرات اجتماعی آن را نیز نباید از نظر دور داشت. کارآیی فرد در حرفه‌ای که به او واگذار شده است بسیار تحت تأثیر توانایی و استعداد و علاقه او به آن شغل دارد. عدم هماهنگی فرد با شرایط شغل کارآیی او را در مسیر اهداف شغلی مرکز ، کارخانه یا مؤسسه پایین خواهد آورد. مؤسسات و مراکز مختلف کاری مایل به بکارگیری افرادی هستند که کارآیی بالاتری داشته باشند.

فرآیند مشاوره شغلی

مشاوره شغلی بر طبق نظر پارسونز در سه مرحله اساسی صورت می‌گیرد:

1.   شناسایی کامل تواناییها ، استعدادها ، رغبتها و محدودیتهای فردی؛ این ویژگیها تمام تواناییهای جسمانی ، روانی و محدودیتهای جسمانی و روانی و اجتماعی فرد را در بر می‌گیرد.

2.   شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی نسبت به عواملی که منجر به موفقیت و رضایت شغلی می‌گردند. در این راستا ویژگی های مختلف هر یک از مشاغل از جنبه های مختلف مالی، اجتماعی و سایر محدودیت ها مورد بررسی قرار می گیرند. برخی مشاغل ویژگیهای خاص خود را دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. مثل مسأله شب کاری برای شغل پرستاری و دور بودن از محل زندگی برای مدتهای طولانی برای انجام فعالیتهای باستان شناسی و ... .

3.   ایجاد سازش منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی که به موفقیت و رضایت شغلی می‌انجامد. شغل مورد نظر چه ویژگیها و چه محدودیتهایی دارد؟ چه ویژگیهای فردی را نیاز دارد؟ و چقدر بین این دو دسته ویژگی هماهنگی و همخوانی وجود دارد، سؤالاتی هستند که در جریان مشاوره شغلی به آنها پاسخ داده می‌شود.

 

 

زمان اقدام به مشاوره شغلی

با توجه به گسترش یافتن مشاوره شغلی و احساس نیاز شدید به آن به صورت برنامه ریزیهای کلی تلاش می‌شود از همان دوران تحصیل گامهای اولیه راهنمایی شغلی برداشته شود. سال اول دبیرستان معمولا زمان رسمی برای شروع آشنا سازی دانش آموزان با مشاغل و حرفه‌های مختلف است که به صورت فعالیتهای کلاسی ، تهیه بروشورهای شغلی ، بازدید از مشاغل مختلف و برگزاری اردوها انجام می‌گیرد و تلاش می‌شود با ارائه اطلاعات کافی به دانش آموزان در مورد مشاغل مختلف و همچنین در نظر گرفتن توان و استعدادهای خود به انتخاب رشته تحصیلی بپردازند.

برای کمک بیشتر به دانش آموزان معمولا از مصاحبه‌ها و مشاوره‌ها و همچنین اجرای آزمونهای مختلف و بویژه آزمون رغبت سنج استفاده می‌شود. مشاور با در نظر گرفتن فعالیت تحصیلی دانش آموز در طول سال و نمرات او در آزمون رغبت سنج و علایق و دیگر تواناییهای او ، اولین گام را برای انتخاب شغل خود در آینده که با انتخاب رشته تحصیلی وی ارتباط نزدیکی دارد بر می‌دارد. البته این مرحله ، مرحله آغاز رسمی ارائه راهنمایی شغلی فرد است. معمولا قبل از این مرحله فرد اطلاعاتی از جامعه و پیرامون خود ، خانواده و سایر نهادها در باب مشاغل مختلف کسب کرده است.

از سوی دیگر مراکز و مؤسسات نیز برای انتخاب کارمندان و شاغلین خود با در نظر گرفتن اهداف و آرمانهایی که دارند و ویژگیهایی که مورد نیاز مشاغل آنهاست در مصاحبه‌های استخدامی خود با بررسی تواناییها و استعدادهای فرد به گزینش افرادی می‌پردازد که خصایص آنها بیشتر از بقیه به اهداف آنها نزدیکتر باشد و همخوانی بیشتری با مشاغل مورد نظر داشته باشد. به عنوان مثال با اینکه سلامت روانی در تمامی مشاغل مد نظر می‌باشد، اما دارا بودن یکسری ویژگیهای روانی در مشاغلی چون خلبانی ضرورت کامل دارد. مثلا زمان واکنش سریع ، پایین بودن استرس و حفظ آرامش روانی.

مباحث مرتبط با عنوان

·         آزمون سنجش علاقه

·         بذر اشتغال

·         رضایت شغلی

·         روانشناسی سازمانی

·         روانشناسی صنعتی

·         روانشناسی صنفی

·         روانشناسی کار

·         عوامل موثر در اشتغال موفق به کار

·         عوامل موثر در کار کردن

مقدمه

انسان فعالیتهای مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این فعالیتها جنبه‌های اختصاصی‌تر بخود می‌گیرند و برخی فعالیتهایی عمومی هستند. برخی از این کار کردنها تحت عنوان شغل فرد یاد می‌شوند. در هر حال در هر لحظه که انسان کار انجام می‌دهد، عوامل متعدی شیوه عمل و نتیجه حاصله را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برخی از این عوامل تاثیرات مفید و موثری روی شیوه عمل و نحوه فعالیت او بر جای می‌گذارد و برخی دیگر به صورت عامل بازدارنده عمل می‌کنند و یا سرعت عمل فرد را کاهش می‌دهند.

هماهنگی تواناییهای فردی با ویژگیهای کار

زمانی که بین تواناییهای فرد و ویژگیهای کار مورد نظر هماهنگی و همخوانی وجود داشته باشد تاثیر مثبتی بر شیوه عمل خواهد گذاشت. برخی از فعالیتها به تواناییها و خصوصیات ویژه‌ای نیاز دارند که بدون آنها انجام کار به صورت مفید و ثمر بخشی انجام نخواهد گرفت. فرض کنید فردی را که بنیه جسمی قوی ندارد و قصد دارد کار سنگینی مثل جابجا کردن قطعات سنگین را انجام دهد. این یک مثال واضح از ضرورت همخوانی تواناییهای فردی با ویژگیهای مورد نیاز برای انجام کار است. چنین تطابقی در برخی کارهای فکری ، ظرافت و پیچیدگی بیشتری دارد.

عوامل انگیزشی در کار کردن

در بحث انگیزش گفته می‌شود که طی جریان انگیزش نیروی لازم برای انجام کار فراهم می‌شود. در واقع انگیزش به منزله موتور رفتاری انسان بشمار می‌رود. از این جهت سطح انگیزشی فرد تاثیر بسیار زیادی در اقدام او به انجام کار و تداوم به انجام کار دارد. افرادی که از انگیزش کافی برخوردار نیستند یا در شروع به انجام کار مشکل دارند یا در شیوه انجام کار ضعیف و کند عمل می‌کنند. نتیجه کار این افراد معمولا به اندازه نتیجه کار افراد با انگیزه مفید و سودمند نیست. افراد دارای انگیزش بالا توان بهتری در انجام کار دارند، سرعتشان بالاتر است، زودتر اقدام و شروع بکار می‌کنند. نواقص کمتری دارند و در صورت بروز مشکل تلاش بیشتری جهت رفع نواقص می‌کنند.

ماهیت کار به عنوان یک عامل موثر

اینکه نوع کار مورد نظر چیست؟ چه اندازه دشوار است؟ در چه مدت زمانی باید انجام گیرد و تمام شود؟ نتایج مورد نظر کدامها هستند و ... ماهیت کار را مشخص می‌سازند. اصولا کارهایی که از درجه دشواری بالاتری برخوردار هستند، و به عبارتی کارهای سخت تفاوتهایی از لحاظ مدت زمان مورد نیاز برای اتمام کار ، نتایج مورد نظر و ... با کارهای ساده‌تر دارند. از این لحاظ ماهیت کار ، سخت و آسان بودن آن نیز می‌تواند شیوه کار را تحت تاثیر قرار دهد. کارهای آسان راحت‌تر و سهل‌تر و در مدت زمان کمتری انجام داده می‌شوند و توجه و دقت مورد نیاز برای آنها کمتر است.

شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در کار کردن

شرایط محیط نقش بسیار مهمی در انجام کارها دارد. یک کار یکسان در دو شرایط و موقعیت جداگانه می‌تواند نتایج متفاوتی به بار می‌آورد. عموما شرایط و موقعیتهای محیطی مساعد برای انجام کار و متناسب با نوع کار روند انجام کار را سرعت می‌بخشد. از عمومی‌ترین شرایط محیطی ، نور ، فضا ، سروصدا و ... است. هر چند برای برخی مشاغل شرایط محیطی ویژه و اختصاصی‌تری نیاز هست. تحقیقات مختلف مربوط به حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی نشان می‌دهد انجام کار در محیطهای دارای نور مناسب ، تهویه هوای مناسب و فضای کافی تاثیر مثبتی روی شیوه عمل کارگران دارد.

گروههای کاری به عنوان عامل موثر در کار کردن

برخی از کارها بطور انفرادی انجام می‌گیرند ولی برخی کارهای دیگر مستلزم انجام همکاری بین دو یا چندین نفر هستند. نوع روابطی که بین افرادی که بطور مشترک در انجام کار فعالیت می‌کنند حائز اهمیت است. تحقیقات نشان می‌دهد، نوع ویژه‌ای از روابط ، پویایی گروهی را بالا برده و بازده کاری را افزایش می‌دهد. از اینرو ترکیب مناسب گروهها می‌تواند نقش سازنده‌ای در بهبود و عملکرد افراد داشته باشد. این نکته برای مدیران سازمانها و محیطهای کاری از لحاظ تشکیل گروههای کاری قابل توجه است.

بازده کار به عنوان عامل موثر در کار کردن

روشن است کارهایی که دارای بازده مفید و بالایی هستند با تحت تاثیر قرار دادن سطح انگیزش افراد نحوه عمل و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. البته چنین بازدهی زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که فرد از وجود چنین بازدهی آگاهی داشته باشد. زمانی که فرد از نتایج کار خود به صورت پاداش مالی و ... اطلاع داشته باشد شیوه عمل او متفاوت از زمانی خواهد بود که هیچگونه آگاهی از چنین مزایایی ندارد. این مساله قابل توجه مدیران کاری است که با آگاه ساختن افراد خود از نوع تشویقها و پاداشهای مورد نظر راندمان کار را بالا ببرند. قابل توجه است فقدان آگاهی افراد از نوع تشویق مورد انتظار و میزان آن بیشترین تاثیر مخرب را در عملکرد آنها خواهد داشت نسبت به زمانی که از بازده پایین کار اطلاع داشته باشند. روانشناسان اجتماعی این مساله را با پدیده توجیه توضیح داده‌اند.

مباحث مرتبط با عنوان

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۷ساعت 21:12  توسط احمد عباس پور   | 

بهاران خجسته باد
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۷ساعت 21:9  توسط احمد عباس پور   | 

سال نو مبارک شما باشد
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم فروردین ۱۳۸۷ساعت 20:59  توسط احمد عباس پور   |